Δ.Τ.: Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της Hyundai αποκτά νέα ευέλικτη δομή

  • Το Hyundai Motor Group δημιουργεί νέα ευέλικτη δομή Έρευνας και Ανάπτυξης για να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις της αγοράς
  • Ο νέος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σκοπεύει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας ανάπτυξης οχημάτων
  • Νέο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Ανάπτυξης Οχημάτων που θα απεικονίζει τις απαιτήσεις της αγοράς από την αρχική φάση ανάπτυξης των concept cars
  • Νέο Τμήμα Ανάπτυξης Εικονικών Οχημάτων για αποτελεσματική ανάπτυξη εικονικών οχημάτων

Ο όμιλος Hyundai Motor Group έχει ξεκινήσει μια σειρά σημαντικών αλλαγών στις εγκαταστάσεις αλλά και τις διαδικασίες ανάπτυξης του κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D center), ώστε να ανταποκριθεί στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών της μελλοντικής κινητικότητας. Εστιάζοντας πάντοτε στις ανάγκες των πελατών, η νέα δομή θα βελτιώσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης, αποτελεσματικότητας και βελτιστοποίησης του κόστους.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (System-Based Organization – SBO) του οχήματος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες εκκινώντας από την αρχική φάση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της απόδοσης των οχημάτων, των ανταλλακτικών, της τυποποίησης ακόμη και των προμηθειών, της παραγωγής και των προμηθευτών.

“Η νέα δομή θα επιτρέψει πιο ευέλικτη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικότερη επικοινωνία, επιτρέποντάς μας να επιταχύνουμε την απόκρισή μας στις μεταβολές της παγκόσμιας αγοράς και να υιοθετήσουμε γρήγορα προηγμένες τεχνολογίες”, δήλωσε ο κ. Albert Biermann, Head R&D Division του Hyundai Motor Group. “Αυτή η αλλαγή θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε περαιτέρω προϊόντα εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών”.

Το νέο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Ανάπτυξης θα εφαρμόσει τις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς στην φάση ανάπτυξης του οχήματος, ενώ θα εξετάσει την ανταλλαγή και τη διαμόρφωση των εξαρτημάτων μεταξύ των μοντέλων για να εξασφαλίσει πρόοδο στις επιδόσεις, την ποιότητα και την κερδοφορία διαμέσου συνεργασίας με μονάδες τεχνολογικών συστημάτων.

Ο μηχανολογικός σχεδιασμός, οι μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι μονάδες τεχνολογικών δοκιμών – προηγουμένως ομαδοποιημένες βάσει λειτουργικότητα – θα οργανωθούν από το σύστημα οχημάτων του Ομίλου βάσει του πλαισίου , του αμαξώματος, των ηλεκτρονικών συστημάτων και των τεχνολογικών μονάδων των κινητήρων. Η νέα δομή θα διευκολύνει τη διαδικασία ανάπτυξης, επιταχύνοντας τη διαδικασία επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων.

Ένα νέο Τμήμα Ανάπτυξης Εικονικών Οχημάτων θα υλοποιεί εικονικές διαδικασίες για την επιτάχυνση της συνολικής ανάπτυξης του οχήματος χρησιμοποιώντας διάφορα εικονικά μοντέλα και μεθοδολογίες προσομοίωσης. Αυτό θα επιτρέψει στον Όμιλο να μειώσει τα αρχικά κόστη επενδύσεων και να δώσει ευκαιρίες στην ενίσχυση των μελλοντικών δομών τεχνολογικής κινητικότητας.

Με την πάροδο των χρόνων, το Hyundai Motor Group έχει προβεί σε συνεχόμενες ενέργειες ώστε να συμβαδίσει με τις μεταβολές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2003, τα Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης της Hyundai Motor και της Kia Motors συγχωνεύτηκαν σε μια ενιαία δομή, το R & D center του Hyundai Motor Group, ενσωματώνοντας όλες τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο Όμιλος επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών παγκοσμίως, εισάγοντας στρατηγικά μοντέλα ανά ήπειρο.

Πρόσφατες προσπάθειες βρίσκουν τον Όμιλο να τονίζει εκ νέου τη θεμελιώδη απόδοση και να ενισχύει τις συναισθηματικές πτυχές των οχημάτων του. Η τελευταία κίνηση του Ομίλου στοχεύει στην ενδυνάμωση των δομών έρευνας και ανάπτυξης.