Σήμανση ελαστικών

Σήμανση ελαστικών.

Εξοικειωθείτε με τη νέα Σήμανση Ελαστικών Ε.Ε.

Από την 1η Μαΐου, 2021, τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 2020/740 – που σημαίνει ότι ελαστικά C1, C2 και C3 θα πρέπει να φέρουν ετικέτες σήμανσης που θα διευκολύνουν τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες της βιομηχανίας να επιλέγουν τα κατάλληλα ελαστικά, βάσει χαρακτηριστικών απόδοσης. Οι νέες ετικέτες προσφέρουν μία ταχεία, σαφή εικόνα της απόδοσης ενός ελαστικού, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται διαδικτυακά. Αυτός ο Οδηγός διευκρινίζει τις νέες αλλαγές του κανονισμού και εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό το νέο σύστημα σήμανσης.

Χαρακτηριστικά Ετικέτας με μια Ματιά.

Πώς ο νέος Κανονισμός (Ε.Ε.) επηρεάζει τον τρόπο σήμανσης των ελαστικών μου;

Σήμανση ελαστικών

Απλοποιημένο σύστημα κατάταξης.

Τα ελαστικά ευθύνονται για το 20% περίπου της κατανάλωσης ενός οχήματος. Επιλέγοντας ελαστικά με υψηλή κατάταξη στην απόδοση θα διανύετε περισσότερα χιλιόμετρα με ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ και θα μειώσετε τις εκπομπές CO2.
Κατάταξη σε 5 επίπεδα από το A μέχρι το E:
A (Πράσινο): Υψηλότερη Απόδοση
E (Κόκκινο): Χαμηλότερη Απόδοση
Σημείωση: Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών για βελτιστοποίηση της απόδοσης και της πρόσφυσης στο βρεγμένο.

Σήμανση ελαστικών

Επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα;

Αυτή ήταν μία συνοπτική παρουσίαση των αλλαγών της ετικέτας σήμανσης ελαστικών Ε.Ε. Μπορείτε να διαβάσετε όλο τον κανονισμό στον ιστότοπο της Ε.Ε.
Κανονισμός Ε.Ε. για τη σήμανση των ελαστικών

Ενημερωθείτε για τα ελαστικά των μοντέλων μας.