Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής.

Στην Hyundai, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος και γι’ αυτό το λόγο αναπτύσσουμε προϊόντα με την ελάχιστη περιβαλλοντική επίδραση ώστε να τα χαίρεστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωστόσο, όταν αποφασίσετε ότι θέλετε να αποχωριστείτε το παλαιό σας Hyundai, μπορείτε να ανακυκλώσετε το όχημά σας στο τέλος του κύκλου της ζωής του. Η «ζωή» του αυτοκινήτου παρακολουθείται σε όλα της τα στάδια, ξεκινώντας από αυτό του σχεδιασμού και της παραγωγής έως το στάδιο της ανακύκλωσης.

Στόχος μας δεν είναι μόνο ο οικολογικός και φιλικός στο περιβάλλον σχεδιασμός των αυτοκινήτων μας, αλλά η διάθεση (επιστροφή) και διαχείριση των οχημάτων όταν αυτά φθάσουν στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Για να διασφαλίσουμε την φιλική περιβαλλοντική ανακύκλωση του Hyundai σας στο τέλος της ζωής του, συνεργαζόμαστε με την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΟΕ, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.