Η Hyundai Πρωτοπορεί με Νέο έξυπνο Σύστημα Αυτόματου Κιβωτίου που χρησιμοποιεί αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης

• Το νέο σύστημα αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων (ICT) επιλέγει αυτόματα τις βέλτιστες αλλαγές σχέσεων με βάση τις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες

• Βελτιώνει την οδηγική άνεση και την αποδοτικότητα του καυσίμου, ελαχιστοποιώντας τις περιττές αλλαγές ταχυτήτων μέσω συστήματος πρόβλεψης ελέγχου αλλαγής ταχυτήτων

• Μελλοντικά το σύστημα θα εξετάζει τις προτιμήσεις του οδηγού και τα σήματα κυκλοφορίας

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο τη δημιουργία νέου συστήματος αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων Information and Communication Technoloogy (ICT) Connected Shift System, το οποίο επιλέγει αυτόματα τις βέλτιστες αλλαγές σχέσεων με βάση τις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες. Η Hyundai σχεδιάζει την εφαρμογή της τεχνολογίας στα μελλοντικά της οχήματα.

Ενώ οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αυτόματη αλλαγή σχέσεων εξαρτώνται από τις προτιμήσεις των οδηγών, όπως το Smart Drive Mode – που διατίθεται στα περισσότερα μοντέλα Hyundai, το ICT Connected Shift System είναι το πρώτο ICT που αλλάζει αυτόματα τις ταχύτητες ανάλογα με τις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν.

Το σύστημα ICT Connected Shift System χρησιμοποιεί Transmission Control Unit (TCU) που συλλέγει και ερμηνεύει σε πραγματικό χρόνο την μετάβαση από τις βασικές τεχνολογίες. Το TCU προβλέπει σενάριο βέλτιστης μετατόπισης για καταστάσεις οδήγησης σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης και μετατοπίζει αντίστοιχα τις σχέσεις. Για παράδειγμα, όταν αναμένεται σχετικά μεγάλη επιβράδυνση και το ραντάρ δεν ανιχνεύει παρατυπίες ταχύτητας από το εμπρός αυτοκίνητο, ο συμπλέκτης μετάδοσης επιλέγει προσωρινά ουδέτερη σχέση για να βελτιώσει την απόδοση καυσίμου. Στοιχεία επίσης συλλέγονται από ένα 3D σύστημα πλοήγησης σε συνεργασία με το cruise control του οχήματος.

Σύμφωνα με την Hyundai με το νέο κιβώτιο, η συχνότητα των αλλαγών στις στροφές μειώθηκε περίπου κατά 43% σε σύγκριση με τα οχήματα χωρίς το νέο σύστημα. Κατά συνέπεια, το σύστημα μείωσε επίσης τη χρήση των φρένων κατά περίπου 11%, ελαχιστοποιώντας έτσι την οδηγική κόπωση και τη φθορά των φρένων.

Όταν απαιτείται γρήγορη επιτάχυνση για την είσοδο του οχήματος σε αυτοκινητόδρομο, το νέο κιβώτιο μεταβαίνει αυτόματα σε Sport Mode, ώστε το όχημα να φθάσει γρήγορα στα όρια ταχύτητας του αυτοκινητοδρόμου. Μόλις συμβαδίσει με την κυκλοφορία, το όχημα επιστρέφει αυτόματα στον αρχικό τρόπο οδήγησης, επιτρέποντας την ασφαλή και αποτελεσματική οδήγηση.

Το νέο σύστημα ICT Connected Shift System θα προσφέρει τόσο βελτιωμένη απόδοση καυσίμου όσο και σταθερή οδηγική εμπειρία στην επερχόμενη εποχή των αυτόνομων οχημάτων, παρέχοντας βελτιωμένες επιδόσεις ανταποκρινόμενες στις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

Η Hyundai σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του ICT Connected Shift System σε μια ακόμη πιο έξυπνη τεχνολογία μετάδοσης που μπορεί να επικοινωνεί με σήματα κυκλοφορίας βασισμένα σε LTE ή δίκτυο 5G και να εντοπίζει τις προτιμήσεις των οδηγών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του ελέγχου αλλαγής ταχυτήτων.