Η Hyundai Motor υπογράφει Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας για θέσπιση οικοσυστήματος κινητικότητας υδρογόνου στην Τσεχία

  • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από την Κορέα και την Τσεχία συμφώνησαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από υδρογόνο στη Τσεχία
  • Η Hyundai Motor θα συνεργαστεί για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος υδρογόνου στην Τσεχική Δημοκρατία, ολόκληρου του ενεργειακού κύκλου του υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, διανομής και εφαρμογής
  • Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, η Hyundai θα υποστηρίξει τις τσεχικές εταιρείες να αναπτύξουν κινητικότητα με υδρογόνο παρέχοντας συστήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου και τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτά

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε ότι υπέγραψε πολυμερές μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Κορέα και την Τσεχική Δημοκρατία για την υποστήριξη της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος κινητικότητας υδρογόνου στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης.

Στην τελετή υπογραφής συμμετείχαν η Hyundai Motor, η Τσεχική Ένωση Υδρογόνου – Hydrogen Technology Platform (HYTEP), ο συμβουλευτικός οργανισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Κορέας για το υδρογόνο – H2KOREA και άλλες εταιρείες από την Κορέα και την Τσεχική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των Hyundai Glovis Co., Zebra Group και ORLEN Unipetrol της Τσεχικής Δημοκρατίας καθώς και της Spolchemie. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν επίσης Υπουργοί της Κορεατικής και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει την κοινή άποψη των μερών ότι το υδρογόνο θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο ως μια φιλική προς το περιβάλλον, αξιόπιστη και οικονομικά βιώσιμη πηγή ενέργειας. Ως μέρος της πολυμερούς συμφωνίας, η Hyundai Motor θα υποστηρίξει την προμήθεια και ανάπτυξη συστημάτων κυψελών καυσίμου, προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών για τη βιομηχανία υδρογόνου, δημιουργώντας μια υποδομή διανομής και φόρτισης υδρογόνου και αναπτύσσοντας  τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αναμένεται να επιταχύνει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος υδρογόνου στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης καθοδηγώντας τη συνεργασία σε ολόκληρη τη διαδικασία και την αξιακή αλυσίδα της βιομηχανίας υδρογόνου. Η λειτουργία proof of concept (PoC) των επαγγελματικών οχημάτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου στην Τσεχική Δημοκρατία αναμένεται να βοηθήσει στη μέτρηση της ζήτησης και της σκοπιμότητας των επιχειρήσεων κινητικότητας υδρογόνου στη Τσεχία.

Η Hyundai Motor θα βοηθήσει επίσης στη δημιουργία της υποδομής για την επέκταση της παροχής ενέργειας υδρογόνου και της κινητικότητας στην Τσεχική Δημοκρατία. Η εταιρεία θα μοιραστεί την τεχνογνωσία της από την κατασκευή και τη λειτουργία σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο στην Κορέα και θα υποστηρίξει τεχνολογίες που σχετίζονται με τους σταθμούς σε συνεργασία με την H2KOREA.

Οι ενώσεις και οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Μνημόνιο Συνεργασίας συμφώνησαν να διεξάγουν κοινές μελέτες σκοπιμότητας για την από κοινού ανάπτυξη τεχνολογιών και έργα ε για την παραγωγή υδρογόνου με χρήση πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η Hyundai Glovis θα υποστηρίξει την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένης της διανομής υδρογόνου μεταξύ προμηθευτών και σταθμών ανεφοδιασμού και τη μεταφορά εξαρτημάτων επαγγελματικών οχημάτων υδρογόνου και εξοπλισμού συναρμολόγησης.

Η Τσεχική Δημοκρατία επιταχύνει τη μετάβαση της στην φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί βασική δραστηριότητα της χώρας. Η Τσεχία εισήγαγε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Καθαρή Κινητικότητα το 2020. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η χώρα στοχεύει να εισάγει έως και 50.000 οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου έως το 2030 ως μέρος του σχεδίου της κυβέρνησης για την προώθηση μιας βιομηχανίας υδρογόνου γεγονός που αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου οδικού χάρτης έως το 2050.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από την Κορέα και την Τσεχία συμφώνησαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από υδρογόνο στη Τσεχία