Η Hyundai εξελίσσει και αναπτύσσει το Hyundai SmartSense, μια δέσμη προηγμένων τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού. Αδιαπραγμάτευτη αξία και προτεραιότητα είναι η ενσωμάτωση των προηγμένων αυτών τεχνολογιών σε όλα τα μοντέλα. Με αυτόν τον τρόπο, η Hyundai κάνει τα έξυπνα συστήματα, που εγγυώνται πως οι μετακινήσεις θα γίνονται πάντα με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και ηρεμία, προσιτά σε όλους.

DAW

LDW

LKA

FCW

FCAA City

FCAA Urban

FCAA Pedestrian

HBA

HACS

SL

SBL

SLIF

RCTA

BSD

ASCC