Οδική Βοήθεια Hyundai

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ
ΣΚΑΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Καλύψεις Οχήματος & Επιβαινόντων

 • Επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον είναι δυνατή
 • Επαναφορά οχήματος σε δημόσιο δρόμο
 • Μεταφορά οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου
 • Ακινητοποίηση οχήματος στο εξωτερικό. Αν η επισκευή στο συνεργείο θα είναι πάνω από 3 ημέρες τότε μεταφορά στο πλησιέστερο του τόπου κατοικίας εξουσιοδοτημένο συνεργείο
 • Παραμονή ασφαλισμένων σε ξενοδοχείο
 • Εξεύρεση ανταλλακτικών
 • Υπηρεσίες επαγγελματία οδηγού / Ταξί
 • Παροχή βοήθειας σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων
 • Μετακίνηση των επιβατών του οχήματος από το σημείο της βλάβης ή του ατυχήματος είτε στο σημείο που επέλεξε ο ασφαλισμένος να μεταφερθεί το όχημά του ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας  

Προσωπικές Καλύψεις

 • Υγειονομική Μεταφορά συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας του ασφαλισμένου
 • Υγειονομικός Επαναπατρισμός
 • Μεταφορά ή Επιστροφή των ατόμων που συνοδεύουν το ασφαλισμένο με κατάλληλο συνοδό για άτομα κάτω των 15 ετών
 • Επίσκεψη μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου στον τόπο νοσηλείας
 • Επιστροφή του ασφαλισμένου μετά τη διακοπή του ταξιδιού λόγω θανάτου μέλους της οικογένειάς του
 • Ιατρική & Νοσηλευτική Βοήθεια λόγω τραυματισμού ή ασθένειας του ασφαλισμένου στο εξωτερικό
 • Παράταση διαμονής του ασφαλισμένου λόγω τραυματισμού ή ασθένειας
 • Μεταφορά της σωρού του ασφαλισμένου και επιστροφή των υπόλοιπων ασφαλισμένων
 • Αποστολή φαρμάκων
 • Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων
 • Επιστροφή του ασφαλισμένου μετά από διακοπή του ταξιδιού λόγω ζημιάς στην μόνιμη κατοικία του
 • Εντοπισμός και μεταφορά αποσκευών και άλλων προσωπικών ειδών που έχουν χαθεί
 • Χρηματική καταβολή λόγω απώλειας, κλοπής, μερικής ή ολικής καταστροφής αποσκευών ή άλλων προσωπικών ειδών σε πτήσεις τακτικών δρομολογίων, για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών